Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring ( versie 3, 29-01-2023)

Bedrijfsgegevens
Animal Design Fotografie
Noordeindseweg 296
2651 LL Berkel en Rodenrijs

Telefoon nummer: 06-15381581

www.animaldesignfotografie.nl
info@animaldesignfotografie.nl             

KvKnr.: 27229138

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.animaldesignfotografie.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.animaldesignfotografie.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 Google Analytics

De website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Animal Design Fotografie gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Animal Design Fotografie (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Nieuwbriefverspreider kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 1. Google Analytics

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor mij. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 1. Social Media Kanalen

Animal Design Fotografie maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en  Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Animal Design Fotografie gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

 1. Privacy algemeen

Animal Design Fotografie verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 1. Verzamelde informatie

Ik sla voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor.

 • Bestelling leveren

Voor je bestelling hebben ik de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie kan ik het pakketje naar je toezenden en kan ik je op de hoogte houden van je bestelling. Ik laat het pakketje bezorgen door een bezorgdienst. Daarom hebben zij jouw gegevens ook nodig (anders komt het pakketje natuurlijk nooit aan). Ook heb ik jouw telefoonnummer nodig. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kan ik op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.   

 • Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maak ik gebruik van een online betaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zie ik overigs niet. 

 • Nieuwsbrief

Je krijgt van Animal Design Fotografie een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Of als je al eens een fotosessie hebt geboekt. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Laposta gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

 • Weggever of webinar

Op mijn website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen ik je e-mailadres zodat ik de weggever kan toesturen. Je bent dan ook ingeschreven voor de nieuwsbrief. Hier kun je je altijd voor afmelden.

 • Boekhouding

Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruik ik een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen ik de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij mijn boekhoudprogramma.

 

 • Foto’s voor portfolio of social media

Natuurlijk maak ik voor mijn opdracht met jou foto’s; dit is onze overeenkomst. Deze foto’s van jouw huisdier bewaart Animal Design Fotografie. Deze worden gebruikt voor haar (online) portfolio of voor social media. Op deze manier kan Animal Design Fotografie haar werk laten zien aan anderen. De foto’s waarop jijzelf ook zichtbaar bent zullen niet gedeeld worden. De foto’s met jouw en je huisdier worden alleen bewaart wanneer jij daarvoor explicitiet toestemming hebt gegeven. Door middel van een ondertekening van een modellenovereenkomst.

 • Kinderen

Gegevens van kinderen worden alleen opgeslagen wanneer wij hiervoor toestemming hebben van de ouder(s) of verzorger(s). Zonder deze toestemming zullen wij nooit gegevens van kinderen verwerken.

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Animal Design Fotografie een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en afleveradres zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vraag ik toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.
 • Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zal ik een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en aflever- en betaalgegevens kan Animal Design Fotografie haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Animal Design Fotografie geen producten kan toezenden. Wil je wel een bestelling plaatsen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om een account aan te maken of je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 1. Delen met anderen

Animal Design Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Animal Design Fotografie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Animal Design Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Animal Design Fotografie bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

 • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • Alle overige gegegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.
 • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd. 
 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Animal Design Fotografie heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@animaldesignfotografie.nl

 1. Beveiliging van gegevens

Animal Design Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@animaldesignfotografie.nl

 1. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.